Thuê máy móc – thiết bị

  • Cho thuê máy thủy bình: Đơn giá theo ngày/ tháng
  • Bộ máy gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy + 01 mia nhôm.
  • Cho thuê máy kinh vỹ: Đơn giá theo ngày/ tháng
  • Bộ máy gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy + 01 mia nhôm.
  • Cho thuê máy toàn đạc: Đơn giá theo ngày/ tháng
  • Bộ gồm: 01 máy trong hộp + 01 pin máy + 01 sạc pin + 01 chân máy + 01 sào gương + 01 gương đơn.
  • Thủ tục dễ dàng nhanh gọn.