Kiểm định- Hiệu chuẩn

Phòng kiểm định- Hiệu chuẩn của công ty Cổ phần Thiết bị Trắc địa Nam Thăng Long được trang bị công nghệ tiên tiến, những trang thiết bị hiện đại. Nhằm đảm bảo tính xác thực và kết quả chính xác của các thiết bị trắc địa. Nam Thăng Long luôn đề cao lợi ích của các doanh nghiệp đối tác và khách hàng. Với phương châm Nhanh chóng, chính xác.