Đo đạc công trình

Với hệ thống máy móc thiết bị đo đạc, khảo sát hiện đại, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực trắc địa công trình, tin học trắc địa, Công ty Cổ phần Thiết bị  Trắc địa Nam Thăng Long đã khẳng định được năng lực của mình trong lĩnh vực Đo đạc công trình.