Bố trí điểm ra thực địa bằng máy toàn đạc điện tử

Bài toán này là bài toán ngược của việc đo đạc thực tế hiện trường. Tức là quá trình này chúng ta đã có các số liệu có thể là trên bản vẽ số hoặc bản vẽ giấy cần phải đưa các điểm đó ra ngoài thực địa. Chúng ta có thể áp dụng 2 trường hợp sau và kết hợp với máy toàn đạc cũ cũng có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn rồi vì những thiết bị máy toàn đạc đã qua sử dụng thì độ chính xác của nó vẫn được đảm bảo như máy mới và mức giá lại hợp lý với nhiều mục đích sử dụng

Hai trường hợp bố trí điểm ra thực địa

Khi các điểm gốc có thể nhìn thấy nhau

Bạn có thể thiếp lập tọa độ điểm trạm máy và điểm định hướng bình thường và sau đó nhập tọa độ của các điểm cần bố trí ra ngoài thực địa

bố trí điểm ra thực đia bằng máy toàn đạc điện tử cũ

Khi điểm gốc bị che chắn và không nhìn thấy nhau

bố trí điểm ra thực địa bằng máy toàn đạc điệnt ử cũ-2

Lúc này chúng ta cần phải áp dụng bài toán giao hội cạnh để có thể xác định được tọa độ điểm đặt máy sau đó sẽ nhập tọa độ của các điểm cần bố trí ra thực địa

bố trí điểm ra thực địa bằng máy toàn đạc điện tử cũ-3